Det finns många fall där industriföretag har inrättats. De har orsakat mycket arbetslöshet och har också påverkat landets ekonomiska situation. Denna artikel kommer att diskutera flera branscher som har inrättats efter införandet av Industrial Enterprise Act, 1972. Det kommer att ge dig en allmän uppfattning om hur lagen påverkar sysselsättningen.

Olika branscher har inrättats efter det att lagen infördes. Man har sett att ett stort antal industrier har inrättats under de senaste tio åren. Dessa industrier har gjort stor skada för ekonomin eftersom de inte har kunnat producera en hel del arbetstillfällen. Även om lagen har införts för att hjälpa arbetstagare och industrier att skapa arbetstillfällen, men det har orsakat en hel del skador. Arbetstillfällena har begränsats till en viss sektor, och sysselsättningen beror på bara ett fåtal personer. Därför har dessa industrier varit tvungna att göra stora ansträngningar för att skapa arbetstillfällen och för detta har de varit tvungna att förlora mycket pengar. Vissa branscher har också förlorat mycket pengar på grund av införandet av arbetsrätten. Detta beror på att lagen har tvingat dem att betala ut lönerna vid den tidpunkten. Många av de människor som brukade arbeta i dessa branscher tjänar minimilön.

Ökad arbetslöshet

Därför har arbetslösheten ökat i landet på grund av genomförandet av arbetsrätten. Å andra sidan har industrierna förlorat pengar på grund av genomförandet av dessa lagar. De flesta av de personer som hade varit anställda i dessa branscher kan inte längre arbeta. Produktionen av en viss industri kan minska om det inte finns någon heltidsarbetsnivå. Behovet av en sysselsättningsnivå för att producera produktionen har minskat drastiskt på grund av införandet av arbetsrätten. I sådana fall är de industrier som har lämnats kvar ganska desperata att producera sysselsättningsnivåer för sina arbetstagare. Men de kan inte uppnå detta på grund av att de har tvingats lägga ner sin verksamhet.

Industriföretaget kan således inte främja tillväxt i ett sådant negativt scenario. Den behöver mer sysselsättning så att de kan hjälpa arbetstagare och industrier att anställa arbetslösa. Det är viktigt att industrierna får arbete i en sådan situation. De måste utbilda de människor som är arbetslösa så att de kan få de grundläggande färdigheter som krävs för att försörja sig. Därför bör industriföretagen inrikta sig på att hitta jobb för arbetslösa. Om de inte kan göra detta måste regeringen vidta åtgärder för att se till att dessa anställda kommer in i anställningen. Sammanfattningsvis har man sett att industriföretaget inte kan hjälpa situationen om de inte kan övertyga de arbetslösa om att börja arbeta. Därför bör företagens fokus ligga på att få jobb för arbetslösa.

Besök den sida industrimaskin.se om industrifrågor.

Sysselsättningsgraden inom industribranschen