Med den ökande populariteten på internet finns det en stor efterfrågan på webbutvecklare. De kan tjäna en enorm lön. Det finns dock några saker du behöver veta innan du gör karriär inom detta område. Till att börja med måste du få kunskap om några av de vanligaste processerna för webbutveckling.

HTML står för Hypertext Markup Language och utgör den grundläggande ramen för en webbplats. CSS står för Cascading Style Sheets och fastställer stilen bakom en HTML-struktur och ger liv åt webbsidor. Ett annat viktigt element är JavaScript. Med detta språk kan du lägga till olika element på din webbplats, t.ex. interaktiva kartor och 2D/3D-grafik.

Webbutveckling är en komplicerad process som omfattar många olika discipliner. Det finns två huvudtyper av webbutveckling: frontend och backend. Frontend-webbutveckling fokuserar på de delar av en webbplats som användarna kan se, medan backend-utveckling fokuserar på de delar som användarna inte kan se. Backend är den del av en webbplats som utvecklarna använder för att lagra data och upprätthålla funktionalitet.

Webbutveckling omfattar en mängd olika processer som inkluderar de tekniska delarna som programmering och konfiguration av nätverkssäkerhet. Dessutom innefattar den även kreativa aspekter som användarupplevelse (UX) och design. Webbutvecklare arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och bestämma det bästa sättet att få webbplatsen att fungera på bästa sätt för dem.

Kurser i webbutveckling

Om du är intresserad av programmering är kurser i webbutveckling ett utmärkt sätt att lära dig de grundläggande färdigheter du behöver för att bygga en webbplats. Det finns många olika onlinekurser, och du kan välja den som bäst passar dina behov. Det finns kurser som lär ut nybörjarvänliga språk som HTML och CSS, samt kurser som lär ut mer avancerade språk som JavaScript och Python.

  • Vissa kurser tillhandahåller en lärobok och annat material online. Andra erbjuder praktiska projekt där eleverna kan öva sina kunskaper. Många av dessa kurser är gratis och många av dem är peer-reviewed. Vissa kurser innehåller även ett MCQ-test för att mäta dina kunskaper.
  • De bästa kurserna låter dig också skapa en webbplats med hjälp av de verktyg du lär dig i kursen.
  • Ett annat alternativ för kurser i webbutveckling är Coursera, en onlinesajt som erbjuder kurser som lärs ut av toppprofessorer vid universitet. Du kan hitta enskilda kurser om webbutveckling eller specialiseringar, samt certifieringar som du kan skriva in i ditt CV.
  • Du kan också kolla in Khan Academy, som erbjuder gratis onlinekurser. Webbplatsen erbjuder flera kurser i webbutveckling, bland annat Intro till SQL och JS.

Om du vill få en bättre förståelse för modern webbutveckling kanske du vill börja med HTML5 eller ett annat modernt språk. HTML5-kurser fokuserar på grunderna i HTML, inklusive rätt syntax för sidan, samt hur man gör interaktiva webbapplikationer med hjälp av JS. Kursen lär dig också om algoritmer och datastrukturer.

Grunderna för utveckling av webbapplikationer

Ramverk för webbapplikationer hjälper till att effektivisera processen för att bygga webbapplikationer och uppmuntra återanvändning av kod. Dessa ramverk tillhandahåller riktlinjer, dokumentation, bibliotek och verktyg för att bygga applikationer. De separerar programlogik och åtgärder från designfiler, HTML och CSS och säkerställer konsekventa kodningsstandarder. Ramverk för webbapplikationer hjälper utvecklare att skapa kod med högre kvalitet och konsekvens.

En webbapplikation måste lösa ett problem för en målanvändare. Efter att ha identifierat detta problem utvecklar en designer av en webbapplikation en wireframe, som kommunicerar lösningen till målanvändaren. Efter denna inledande fas kommer designern att presentera wireframe för potentiella användare och samla in feedback. Därefter kommer de att iterera designen tills den uppfyller användarens behov.

Den tekniska utvecklingen av webbapplikationer kräver också tekniska beslut, inklusive val av ramverk, bibliotek, plattformar och verktyg. Det är viktigt att välja rätt ramverk för att matcha dina behov av applikationsutveckling. Detta är avgörande för att ditt projekt ska lyckas. Om du inte vet vilket ramverk och vilka bibliotek som fungerar bäst för ditt projekt kommer du att ha svårt att bygga en webbapplikation som uppfyller målgruppens behov.

När du utvecklar en webbapplikation bör du ha en klar uppfattning om vem som ska programmera de olika lagren. Det finns två huvudtyper av utvecklare: front-end-utvecklare och back-end-utvecklare. Front-end-utvecklare fokuserar på presentationslagret i en webbapplikation medan back-end-utvecklare arbetar med affärs- och datalagen. Back-end-utvecklare programmerar logiken och funktionerna i webbapplikationer och programmerar dem ofta i Java.

Välja ett företag för utveckling av webbapplikationer

När du väljer ett företag för utveckling av webbapplikationer finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Huvudmålet är att skapa en produkt som användarna kommer att älska. Detta innebär att man måste ta hänsyn till målmarknadens demografi. Du vill skapa en app som tilltalar ett brett spektrum av användare, från millennials till baby boomers. Du vill också fokusera på SEO, vilket är viktigt för organisk trafik. Detta kommer att hjälpa dig att placera dig högre i sökmotorresultaten och att rikta dig till en målgrupp.

Innan du påbörjar utvecklingen måste du planera applikationen. Du kan göra detta med penna och papper eller med hjälp av en webbapplikation som Google Docs. Du vill överväga placeringen av olika interaktiva element. Du bör också överväga vilket ramverk och vilken backend-teknik du kommer att använda. När du har en plan kan du gå vidare med att bygga appen.

En viktig fördel med webbappar är att de är tillgängliga från alla webbläsare och är kompatibla med olika plattformar. Dessa typer av applikationer är mer användarvänliga och kräver färre utvecklare för att utvecklas. Dessutom är de prisvärda och lätta att utveckla. En webbapplikation kan också köras på mobila enheter, vilket gör dem till ett utmärkt val för många företag. Den enda nackdelen med webbappar är att de inte kan utnyttja inhemska funktioner som kameran eller mikrofonen på vissa plattformar. Dessutom kan webbappar inte interagera med vissa operativsystemfunktioner eller konfigurationsfunktioner. Till exempel fungerar push-notiser och liknande funktioner på olika sätt på olika plattformar. Om du har en unik funktion som kräver en specifik funktion på en viss plattform blir detta svårt att implementera.

När den grundläggande utvecklingsfasen är klar är det lika viktigt att testa webbappen. Applikationen måste vara funktionellt stabil och prestera bra. Testning måste inkludera att identifiera de bästa teknikerna och ramverken för applikationen. Dessutom bör den testas ofta. Detta för att säkerställa att applikationen är användarvänlig och funktionell.

Hur man blir en WordPress-utvecklare

WordPress är en populär webbplatsbyggare med öppen källkod och ger möjlighet att utveckla färdigheter i HTML, CSS och JavaScript. WordPress-utvecklare kan lägga till funktionalitet till sina webbplatser genom att använda plugins och teman, som utökar funktionaliteten i WordPress-kärnfilerna. De kan också skapa egna teman och plugins för sina webbplatser.

En av fördelarna med att använda WordPress är att det är lätt att använda. Det är självhyst och säkert att använda, vilket innebär att alla nybörjare inte kommer att ha några problem med att installera det och använda det direkt. WordPress-utvecklare kommer att dra nytta av CMS-plattformens anpassade posttyper, som gör det möjligt för webbplatsägare att anpassa sina webbplatser utan någon extra hjälp.

WordPress-utvecklare måste vara bekanta med HTML, som är ett deklarativt språk som webbläsare tolkar. Det är också bra att veta hur man använder de mest populära utvecklingsverktygen, inklusive Git och Bitbucket. WordPress-utvecklare har vanligtvis en utbildning som sträcker sig från en gymnasieexamen till en kandidatexamen i datavetenskap. Högre utbildning kan bidra till att utveckla en utvecklares färdigheter, men är inget krav.

WordPress-utvecklare bör använda sig av principerna för objektorienterad programmering, vilket innebär att koden delas upp i olika moduler eller sektioner. De bör också följa principen om enskilt ansvar, vilket innebär att varje kodmodul bör ansvara för en specifik uppgift. Denna åtskillnad av problem skapar en ren, modulär och återanvändbar kodbas.

Vad du behöver veta om webbutveckling