Den nuvarande fastighetsekonomin är i en mycket stor röra. I själva verket kan vi vara på väg mot en lågkonjunktur. Men det finns saker som vi kan göra åt det och åtgärda problemet. Många av bankerna och bolåneföretagen tänker inte i termer av ekonomin utan den finansiella sektorn i landet. Det är här deras vinster skapas. De med höga vinster har inget incitament att kontrollera sig själva. Detta skapar potential för oss att komma in i en bubbla.

När fastighetspriser blir så höga att de kan faktiskt orsakar en bostadskrasch. Detta skulle i sin tur orsaka finanskrisen. Om banken kollapsar kommer det att finnas en enorm mängd arbetslösa.

Privat ekonomi

Privata ekonomi påverkas negativt av att bostadsmarknaden kraschar och hur detta skulle påverka fastighetsekonomin. De sa att de gjorde allt de kunde tänka på för att hjälpa sin situation, men allt de gjorde var att hjälpa sig själva. Detta orsakade ett ännu större problem. Vi är i en situation där fler individer arbetar för sig själva och inte bara åtnjuter personliga ekonomiska fördelar utan också orsakar ekonomin att falla sönder. Det är extremt farligt och regeringen måste gå in och stoppa denna trend innan det verkligen går över styr.

Den finansiella sektorn i vår ekonomi har på kontroll och vi kommer att se en massa dåliga saker hända om vi inte får kontroll över det nu. Om vi inte gör detta skulle vi kunna stå inför en fullständig kollaps av vår ekonomi.

Tänk på allt detta och om du samtycker till att du kan kontakta dina folkvalda och berätta för dem att vi måste få kontroll över bankerna innan vi slår en hård ekonomisk tid. Vänligen överväga allt detta och vänligen vidta åtgärder.

Besök denna sida huskop.se om fastigheter för mera information.

Ekonomisk nedgång påverkar fastighetsmarknaden